Comissions

A continuació trobareu una breu explicació de cadascuna de les comissions que hi ha a l’AMPA

Bar

És l’encarregada de muntar el bar de la festa final de curs per tal d’oferir begudes i sopar a les famílies que ho desitgin. Representa una de les principals fonts de finançament de l’AMPA.

bar@ampapidenxandri.cat

Comunicació/Web

S’ocupa de fer arribar a les famílies de l’Escola tota la informació que la Junta de l’AMPA i les seves Comissions consideren oportuna a través d’un butlletí mensual, de la pàgina web i del Twitter. També s’ocupa del manteniment i l’explotació de la informació continguda en l’arxiu de contactes (tot creant les llistes de les reunions de principi de curs). Finalment, també és la responsable del manteniment del servei, que utilitza l’escola, d’avís per SMS en casos d’emergència.

comunicacio@ampapidenxandri.cat
web@ampapidenxandri.cat

Coeducació/Calidoscopi

Dóna suport a l’escola en l’educació en la pau i en el respecte als altres, siguin quines siguin les seves particularitats.

coeducacio@ampapidenxandri.cat

Delegats

L’objectiu de la comissió de Delegats, és coordinar les accions dels delegats i marcar les pautes a seguir amb la seva feina. És també un punt de contacte per comunicacions entre AMPA, escola i pares en totes les direccions. Organitza les reunions trimestrals entre la direcció i els delegats per posar sobre la taula les preocupacions i inquietuds.

delegats@ampapidenxandri.cat

Educativa

Dóna suport a l’escola en el desenvolupament del projecte educatiu i molt especialment en el canvi de model metodològic que s’ha iniciat recentment.

educativa@ampapidenxandri.cat

Escola de pares

Ofereix a les famílies de l’escola formació en temes psicològics, pedagògics i socials (entorn escolar i domèstic) de la mà d’especialistes i en sessions molt dinàmiques i participatives obertes a tots els pares i mares de l’escola.

escolapares@ampapidenxandri.cat

Extraescolars

Contracta i supervisa el servei d’extraescolars, que inclou l’hora del “bon dia”, l’esplai de tarda i extraescolars, així com els casals i les colònies. Actualment col·labora amb Paidos i amb l’escola en l’organització i gestió de les activitats extraescolars que es fan a l’escola.

extraescolars@ampapidenxandri.cat

Festes

La comissió de Festes col·labora amb l’escola en l’organització de diverses festes durant l’any (festa del patge al nadal, Carnaval, Sant Jordi…) i sobretot de la festa de fi de curs, que és el punt de trobada de tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, monitors i famílies) just abans de les vacances d’estiu. La festa està plena d’activitats: proves i jocs organitzats per Paidos, exhibició de balls, sopar de germanor, tómbola i ball. A banda de les celebracions esmentades, la comissió de festes també és la responsable del Pinyot, el gegantó que es va construir ja fa uns anys, i és l’encarregada de fer-lo sortir sempre que sigui necessari (cercavila bianual de les figures de les escoles, celebracions, manifestacions…).

festes@ampapidenxandri.cat

Infraestructures

Aquesta comissió té per finalitat resoldre els possibles problemes d’infraestructura de l’escola, treballant amb l’Ajuntament o a través de sessions voluntàries de bricolatge. Alguns exemples de la seva feina són la insonorització de les aules, l’accés a les aules d’infantil, la pèrgola del pati d’infantil, la instal·lació de les taules de pic nic…

infraestructures@ampapidenxandri.cat

Llibres

Col·labora amb l’escola en la gestió dels llibres socialitzats (repàs llibres a final de curs, folrat de llibres) i organitza la venda de llibres no socialitzats permetent que les famílies puguin disposar dels lots de llibres a l’escola a uns preus amb descompte.

llibres@ampapidenxandri.cat

Menjador

Fa el seguiment i control del servei de menjador i de les activitats i el lleure en el temps del migdia. Actualment col·laboren amb Paidos per la realització del servei.

menjador@ampapidenxandri.cat

Relacions externes

S’ocupa de representar la nostra AMPA en els organismes externs com la Coordinadora d’AMPAs de Sant Cugat, el Consell Escolar Municipal o la FAPAC.

relacionsexternes@ampapidenxandri.cat

Savi

Té per objectiu organitzar el Savi d’en Xandri, el concurs més divertit per pares i mares on els participants (agrupats per equips de 6 persones) han d’encertar el màxim possible de respostes. És una gran nit per viure l’escola d’una forma diferent i divertida i per formar part de la comunitat Xandri.

savi@ampapidenxandri.cat

Science & Tech

Col·labora amb l’escola per millorar la difusió de la ciència i tecnologia. Coordina una sèrie d’activitats i tallers científic-tècnics segons les necessitats de l’escola (estableix els temes curriculars principals de cada curs, per poder fer propostes concretes) i disposa d’una xarxa de contactes per poder proporcionar un ampli ventall de propostes d’activitats per tots els cursos de l’escola.

ciencia@ampapidenxandri.cat

Sostenibilitat

Té com a missió la reducció de l’impacte ambiental de les activitats de l’escola i la conscienciació de la comunitat escolar dels beneficis de la cura del medi ambient. Accions d’aquesta comissió són la proposta i participació en el projecte Euronet 50/50 MAX, el manteniment de l’hort a l’estiu, la recollida selectiva de residus durant la festa fi de curs o la recollida solidària de taps.

sostenibilitat@ampapidenxandri.cat

Tèxtil

És la responsable de la venda del material tèxtil per tal d’oferir un equipament que identifiqui als Xandris allà on vagin, especialment durant les sortides escolars.

textil@ampapidenxandri.cat