Qui som?

L’AFA és l’associació de famílies del Pi d’en Xandri, una entitat sense ànim de lucre que promou la participació activa de les famílies en la vida escolar de l’alumnat. La nostra missió és millorar la qualitat del sistema educatiu públic, creant un entorn positiu, obert i enriquidor, així com reforçar el sentit de pertinença a la comunitat escolar.

Junta directiva

Oriol Salvador

President de l’AFA

presi@afapidenxandri.cat

David Almazor

Secretari de l’AFA

secre@afapidenxandri.cat

Albert Figueras

Tresorer de l’AFA

tresor@afapidenxandri.cat

Com ens organitzem?

Assemblees

Trobadess mensuals obertes a totes les famílies. Tenen lloc el segon dilluns lectiu de cada mes a les 21h.

Comissions de treball

Formades per membres de les famílies escolars, promouen la participació activa mitjançant projectes.

Grups de delegades

Representen l’alumnat a cada curs. Mares, pares o tutors que, de forma voluntària, actuen com a enllaços entre les famílies i la classe.

Què fem?

Suport a l’escola i col·laboració en projectes

Ens assegurem que l’escola funcioni correctament i col·laborem amb els projectes i activitats complementàries.

Suport a la comunitat educativa

Donem suport als membres de l’associació, a les famílies, al professorat, a l’alumnat i als òrgans de govern en tots els temes que afecten a la comunitat escolar.

Foment de la participació de les famílies

Promovem la participació de les famílies en la presa de decisions i en la gestió dels projectes que afecten al centre.

Gestió de les activitats extraescolars i el servei de menjador

Contractem l’empresa que gestiona el menjador, les activitats extraescolars, l’acollida i els casals, i vetllem pel seu bon funcionament.

Organització d’activitats lúdiques i culturals

Proposem i organitzem activitats fora de l’horari escolar que poden interessar a les famílies, com xerrades o trobades.

Participació en els òrgans municipals

Representem l’escola i els seus interessos en els diferents òrgans municipals relacionats amb l’ensenyament.

Vols formar part de l’AFA?


Si vols ajudar formant part d’una comissió, només cal que ens escriguis. Les comissions no requereixen una gran dedicació; pots col·laborar en els projectes segons la teva disponibilitat i interès.