Participació a l’aula

Aquesta setmana moltes famílies han fet experiments a les classes. Agraïm a l’escola la iniciativa i que ens hagi obert les portes del centre, però sobretot als pares, mares, avis, tietes… que hi han col·laborat! 

Des de la comissió educativa volem continuar fomentant la participació de les famílies a les aules i és per això que presentem la següent iniciativa. Us hi sumeu?

Creiem que, com a pilar bàsic de la comunitat educativa, les famílies tenim molt per a aportar al procés educatiu. Estem convençudes de que la comunitat educativa la formem tots plegats i que unificar esforços, apropar postures i fomentar el coneixement mutu és el millor camí per desenvolupar al màxim els potencials de l’alumnat. Som conscients que, de vegades, hi ha una certa distància i desconeixement per part de les famílies de la vida diària als centres i de la feina dels professors, i per això creiem que només si aconseguim una participació més activa i estreta dels pares i les mares serem capaços d’acostar-nos a l’objectiu comú de tots plegats: aconseguir el millor ambient i la màxima qualitat educativa.

Una de les intervencions més enriquidores per als infants, i també per a les seves famílies, és la participació d’aquestes últimes a l’aula dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta participació és beneficiosa perquè, entre d’altres, permet:

  1. Aportar coneixements específics i recursos especials que el/la mestre/a pot no tenir
  2. Augmentar el número d’activitats a l’aula (i els seus beneficis) sense incrementar el cost de la quota de sortides
  3. Mostrar a l’alumnat el valor de l’escola (a través de la implicació d’adults de referència), fer-los sentir coprotagonistes i reforçar-los l’autoestima
  4. Despertar l’interès dels infants en els continguts de classe ajudant a trencar la rutina diària
  5. Afavorir el vincle escola/famílies (buscant la unificació de les actituds educatives entre l’escola i els pares i mares i la identificació entre ells)
  6. Estrènyer el lligam de la comunitat escolar mitjançant la descoberta de les capacitats dels seus integrants
  7. Apropar a l’alumnat l’experiència i la pràctica d’activitats que succeeixen al seu entorn immediat potenciant-ne així el seu coneixement i aplicació en el futur

Per això proposem la creació d’un catàleg d’activitats que les famílies oferim a l’escola per tal de que qualsevol mestre/a, de forma voluntària, pugui comptar amb la participació del familiar d’algun alumne per tal de donar-li suport en aquella activitat que consideri més oportuna, d’una manera similar al que ja s’està fent amb les activitats proporcionades pel Pla de Dinamització de l’Ajuntament. No es tracta de canviar rols ni envair espais que a cada un li són propis. Des de la voluntat per ambdues parts, i des de la cordialitat, es planteja una ampliació del camp visual que ens ha de fer més forts i capaços a tots.

Som conscients que aquesta dinàmica ja existeix actualment i són moltes famílies que algun cop ja han participat a la classe del seu fill o filla. Aquesta iniciativa pretén fomentar aquesta participació, afavorint, per una banda, la demanda per part del claustre d’aquestes activitats i, per l’altra, promovent i facilitant la participació de les famílies interessades.

Si esteu interessats/des a proposar una activitat (que ja hagueu fet alguna vegada o que tingueu en ment) envieu-nos un missatge a educativa@afapidenxandri.cat i us explicarem com fer-ho.

 


Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*