Regalem llibres i joguines per a persones

Com cada any, Nadal és una bona oportunitat per a educar a les nostres filles i fills a través dels llibres i els jocs i joguines que regalem en el respecte, la convivència, la diversitat i la llibertat.
Els llibres infantils, siguin contes o llibres en imatges, són el primer contacte amb la lectura i constitueixen un suport privilegiat en els processos d’aprenentatge del món i d’identificació i aprenentatge dels rols sexuals, així com de les relacions socials entre els sexes. D’aquesta manera, les imatges, observades durant molt de temps per les nenes i els nens que encara no han après a llegir, són eines de transmissió d’estereotips, així com la literatura infantil i juvenil, que actua com a agent de transmissió de normes, valors i ideologies.
De la mateixa manera, els jocs i les joguines no són només un entreteniment, sinó que també són instruments que serveixen per construir imaginaris i identitats. El joc és essencial per desenvolupar el potencial de les nenes i els nens. El joc és espontani, natural i exploratori, i contribueix al seu creixement físic, mental i social. La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines dificulta el ple desenvolupament de les nenes i els nens.
El joc és la primera activitat que aporta un aprenentatge a l’infant sobre ell mateix i el seu entorn. Així doncs, el joc simbòlic de les nenes i els nens reprodueix el món on vivim, i per tant, les relacions socials basades en la distribució d’activitats i comportaments en funció del sexe. Les nenes i els nens, a mesura que creixen, incorporen estereotips i s’autodefineixen d’acord amb els rols de gènere establerts tradicionalment. En aquesta diferenciació sexista de la nostra cultura els jocs tenen un paper fonamental. Jugar és preparar-se per a la vida. Jugar convida a plantejar pràcticament tots els camps de les activitats humanes i a intervenir, a imaginar i a viure situacions i fets molt diversos, des d’una posició o una altra. Sovint la comunicació que es fa al voltant de les joguines exclou les nenes i les noies d’uns àmbits o les reclou en uns altres, de la mateixa manera que ho fan els estereotips tradicionals. És important que les joguines i els jocs tractin equilibradament la figura d’ambdós sexes per tal d’oferir a nenes i a nens les mateixes possibilitats d’identificar-se i desenvolupar-se.
És necessari que els jocs no perpetuïn les desigualtats. Cal que fomentin la diversitat d’aficions, gustos i activitats de lleure, esportives i culturals, amb l’objectiu que un cop els infants es converteixin en persones adultes puguin escollir lliurement el seu futur personal i professional.
El llibre i la joguina, com l’educació, no són neutrals, atès que reprodueixen el món de les persones adultes. Regalar un llibre o una joguina o una altra és mostrar una manera de viure, a més de contribuir o no al desenvolupament físic, emocional i social de nenes i nens. La solució, doncs, no consisteix a fer jugar els nens amb nines i les nenes amb cotxes, sinó a superar la dualitat tradicional que marca quines joguines són per a les nenes i quines per als nens, i permetre que totes puguin ser emprades per ambdós sexes. No es tracta d’imposar, sinó de transmetre valors i oferir nous patrons i models de relació entre persones i gèneres basats en el respecte, la convivència i la diversitat, a fi que dones i homes siguin més lliures.


Comentaris

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*